en

Diabetes Mellitus (DM)


Goede diabeteszorg betekent het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met DM door een goede regulering van de bloedglucose spiegel. 
Het is bewezen dat door een goede diabetesregulatie, complicaties zoals oog- en nierafwijkingen, voetproblemen en hart- en vaataandoeningen, voorkomen kunnen worden.

Op de poliklinieken van de St. Regionale Gezondheidsdienst worden diabeten door de artsen en diabetes verpleegkundigen/ziekenverzorgenden begeleid. De cliënten worden ingesteld op medicatie en er wordt een voetscreening gedaan. 

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan voorlichting. Het accent wordt gelegd op het leren omgaan met het ziektebeeld, juiste manier van het innemen/toedienen van medicatie, goede voeding, juiste voetzorg en beweging. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften van de cliënt. 
Goede diabeteszorg betekent ook bevordering van het zelfstandig functioneren, het stelt mensen met Diabetes Mellitus in staat om als een ieder ongehinderd deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
Dit is wat de gezondheidswerkers nastreven op de klinieken van St. RGD.

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later