en

Moeder en kindzorg/ Consultatie bureau

Moeder – en kindzorg is een belangrijke activiteit binnen het zorgpakket van de RGD en is op elke gezondheidsfaciliteit t.b.v. de samenleving woonachtig in de kustvlakte van Suriname beschikbaar.

Doel 
De zorg op het consultatiebureau is vooral gericht op primaire en secundaire preventie, door vaccinatie en gezondheidsvoorlichting en –advisering enerzijds en vroegtijdig opsporen en onderkennen van aandoeningen door preventieve gezondheidsonderzoeken anderzijds.

De activiteiten die binnen deze zorg worden verleend zijn:
  • Aanmelding en Registratie
  • Wegen
  • Meten
  • Informatie/educatie
  • Vaccinatie

Huidige situatie consultatie bureauzorg

Het consultatie bureau is geheel gratis

De dienst beschikt over 43 poliklinieken welke consultatie bureau houden voor zuigelingen en kleuters (0 tot 5 jaar).
Momenteel wordt deze zorg 1 of 2 keer per week verleend op elke polikliniek. Op enkele poliklinieken wordt deze zorg elke dag geboden.

2 weken na ontslag uit het ziekenhuis dient de ouder/verzorger een afspraak te maken bij een dichtstbijzijnde consultatie bureau.
Op de dag van de afspraak dient men mee te nemen:
  • Ontslagbrief van het ziekenhuis
  • Familieboekje
  • Dokterskaart

Tijdens het bezoek aan de polikliniek wordt het kind gewogen, gemeten en als het in aanmerking komt voor een prikje ook gevaccineerd.

Nadat het kind gewogen en gemeten is wordt de informatie vermeld op de kaart.
Daarna wordt er een anamnese afgenomen in het bijzonder over de voeding (borstvoeding).
De groei en ontwikkeling wordt met de ouder/verzorger besproken en er wordt ook voorlichting gegeven.
Vervolgens gaat het kind naar de arts voor algemeen lichamelijk onderzoek en deze geeft dan toestemming als het kind gevaccineerd mag worden.
Alvorens te prikken wordt aan de ouders informatie verschaft welk prikje het kind zal krijgen en wat er kan gebeuren na het prikken en wat te doen.
De ouder/verzorger krijgt dan een afspraak voor het volgend bezoek.

Het huidig vaccinatie schema ziet er als volgt uit:

Vaccin

 

Leeftijd

Hepatitis B monovalent

 

Binnen 24 uur na geboorte

DKT-Hib-Hep B (pentavalent)1+

IPV 1

 

2 maanden

DKT-Hib-Hep B (pentavalent)2 +

OPV 2

 

4 maanden

DKT-Hib-Hep B (pentavalent) 3+

OPV 3

 

6 maanden

BMR (bof Mazelen Rodehond)

Gele koorts

12 maanden

DKTP booster 1

OPV booster 1

BMR booster

 

18 maanden

DKTP booster 2

OPV booster 2

 

4-5 jaar

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later