en

School gezondheidszorg

Binnen het kader van het schoolgezondheidsprogramma heeft de Stichting Regionale Gezondheidsdienst de verantwoordelijkheid over 282 basisscholen verdeeld over de kustvlakte van Suriname. Haar doelgroep is 6 – 15 jaar en bedraagt ± 100.000 leerlingen. Het schoolprogramma bestaat uit twee onderdelen:
  • screening
  • vaccinatie

Het nut van het schoolgezondheidsprogramma is om afwijkingen bij schoolkinderen in de leeftijdsfase van 6 – 15 jaar in een vroeg stadium te herkennen/ontdekken.

In de jaren voor 1996 had het schoolprogramma al een bijzondere plaats binnen de dienst, maar om een gestructureerd systeem in te bouwen en de kwaliteit te verhogen zijn verpleegkundigen van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst nu speciaal als schoolnurse getraind. Behalve verpleegkundigen hebben ook ziekenverzorgenden deelgenomen aan deze training, waardoor zij als assistent-schoolnurse kunnen fungeren. 

De doelstellingen van het schoolgezondheidsprogramma zijn:
  • het opsporen van aandoeningen die het leerproces zouden kunnen belemmeren zoals visusstoornissen
  • het tijdig signaleren van verborgen kwalen zoals orthopedische afwijken en gehoorstoornissen
  • het doen behandelen van opgespoorde ziekten 
  • het geven van gezondheidsvoorlichting
  • het geven van richtlijnen omtrent verwijzingen

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later