en

Lab


Medisch Laboratorium

Klinische laboratoriumtesten spelen een cruciale rol in de opsporing, diagnose en behandeling van ziekten. Betrouwbare Medisch laboratoriumdiensten zijn essentieel in de diagnostiek en de beoordeling van de gezondheid van de patiënten.

De diensten omvatten regelingen voor:
 • Het aanvragen van testen.
 • Voorbereiding van de patiënt.
 • De patiënt identificatie.
 • Verzamelen van monsters.
 • Het transport.
 • Opslag.
 • Verwerking en onderzoek van klinische monsters.
 • En de latere resultaat validatie.
 • Enterpretatie.
 • Rapportage en advies.

Medisch laboratoriumdiensten moeten daarom voldoen aan de behoeften van alle patiënten, klinisch personeel dat verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg en eventuele andere belanghebbenden.
Het laboratorium heeft als doel niet alleen om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, maar om dit te doen op de juiste patiënt, binnen een zinvolle termijn voor de klinische behandeling, met behulp van passende laboratorium procedures en met respect voor de ethiek, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de patiënt.

Het laboratorium vormt een integraal onderdeel van de RGD dienstverlening. Het geeft de dienst een grote wetenschappelijke onderbouwing door het verstrekken van accurate informatie aan zij die verantwoordelijkheid zijn voor:
 • De behandeling van patiënten en het toezicht houden op de respons op de behandeling.
 • Het geven van gezondheidsprioriteiten en het toewijzen van middelen.
 • Toezicht houden op de ontwikkeling en verspreiding van besmettelijke en gevaarlijke ziekteverwekkers.
 •  Het nemen van effectieve maatregelen ter bestrijding van de belangrijkste voorkomende ziekten.

De mate waarin het RGD laboratorium zijn belangrijke functies uitoefent en bijdraagt aan een hogere standaard van de gezondheidszorg en preventie van ziekten, hangt af van hoe goed de service  wordt erkend en hoe goed het samenwerkt met andere componenten van de RGD gezondheidszorg.

Openingstijd :

Het hoofd RGD laboratorium is gevestigd in het RGD Gezondheidscentrum Lelydorp en is open van 7.00 uur tot 23.00 uur.
Verder treft u op onze centra te Latour en Meerzorg laboratoria waar u ook van 7.00 uur tot 23.00 uur terecht bent. Wij accepteren laboratoriumverwijzingen van alle verzekeringsmaatschappijen. 
De patiënten moeten hun laboratorium formulieren leveren bij de receptie/administratie om geregistreerd te worden.


Het RGD Medisch Laboratorium voert de klinische chemie testen uit en de resultaten worden geleverd aan de arts.

Enkele testen zijn:

Klinische Chemie : Glucose, HbA1c, Ureum, Creatinine, urinezuur, Microalbumine, Totaal Eiwit, Albumine, Alkalische Fosfatase, Totaal Bilirubine, SGOT, SGPT, LDH, Gamma GT, T4. 

Hematologie: Hb, Ht, leuco, trombo, diff.

Immunologie/Serologie: Bloedgroep, Syfilis, Hep B, Hep C, TSH, PSA, CRP.

Verzamelen en vervoer van Specimen

De juiste inzameling en transport van monsters is van essentieel belang voor een betrouwbare testresultaat.
De monsters worden per RGD koerierdienst getransporteerd naar het RGD Medisch Laboratorium dat gevestigd is in het RGD Gezondheidscentrum te Lelydorp.

Quality Control (QC)

Het doel van QC in het laboratorium is ervoor te zorgen dat betrouwbare testen worden uitgevoerd en goed gerapporteerd worden. Dat de resultaten zo snel als mogelijk zij die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de patiënten bereiken zodat zij in staat om op tijd een klinische besluitvorming te nemen.
Het laboratorium neemt deel aan het internationale RIQAS Laboratory Quality Assuranace programma voor Chemie en Hematologie.

QC in het laboratorium bestaat uit:

 • Trainen van laboratorium werknemers om de testen correct uit te voeren.
 • Opstellen van prestatienormen voor elke test methode. 
 • Met behulp van controlemonsters resultaten te controleren op bias (onnauwkeurigheid), resultaten in kaart te brengen en regelmatig controleren op onnauwkeurigheid en het nemen van actie wanneer een test steeds onbetrouwbaar wordt.
 • Duidelijk rapporteren van resultaten met een minimum aan vertraging.
 • Ervoor zorgen dat de apparatuur correct wordt gebruikt en onderhouden.
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later