en

Screening

Voordat de activiteiten op de school worden gestart wordt het schoolhoofd op de hoogte gesteld over het doel en de procedures van het schoolonderzoek. Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen worden opgeroepen voor een gesprek. 

Er wordt afhankelijk van de informatie uit gesprekken van ouders/verzorgers, overgegaan tot screening. Dit gesprek dient om gegevens te krijgen en te verzamelen over de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte zoals aangeboren ziekte, allergie voor medicamenten, medicijngebruik. Hiervoor zijn er standaard schoolkaarten bestemd voor elke leerling.

De informatie uit de gesprekken vormt de basis voor het inzetten van het screeningsproces bij de leerling. Jongens en meisjes worden afzonderlijk onderzocht naar de lichamelijke en psychosociale screeningsaspecten.

Afwijkende resultaten worden verwezen naar de arts of specialist door een verwijs – en antwoordformulier. De ouders/verzorgers van de leerlingen hebben de taak ze te brengen voor verdere behandeling en moeten het schoolhoofd op de hoogte stellen over de situatie van het kind. Zodra de leerlingen voor behandeling zijn geweest, krijgen zij een verklaring/brief mee, waarop staat de bevindingen en therapie van de arts of specialist.
Het contact tussen schoolhoofd en schoolnurse wordt regelmatig gelegd om de gezondheid van het kind te bevorderen en in stand te houden.
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later