en

RGD directieteam compleet

RGD-directieteam compleet

Het directieteam van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst is met de benoeming van twee onderdirecteuren, op 15 februari 2017, compleet. Het gaat in deze om Hanna Nijman, Onderdirecteur Verpleegkundige Aangelegenheden (ODVA) en Prakash Ramautar, Onderdirecteur Medische Aangelegenheden (ODMA). Betrokkenen zijn via een selectieprocedure door het RGD-stichtingsbestuur en de directie goed bevonden voor het bekleden van de functies.
 
Ook het managers team is versterkt met Sharmila Ramdin-Boedha. Zij bekleedt nu de functie van manager van de verpleging.

Hanna Nijman, is bijkans 37 jaren in de zorg, waarvan 25 bij de RGD. Ze heeft op verschillende poliklinieken van de RGD gewerkt en de afgelopen jaren op het hoofdkantoor als hoofdverpleegkundige. Hierdoor heeft ze zich in verschillende hoedanigheden geprofileerd. In de nieuwe functie heeft ze de leiding over de verpleegkundigen.

Prakash Ramautar begon in 2007 zijn loopbaan als arts op onze polikliniek te Koewarasan. Gedurende zijn loopbaan is hij onder andere gestationeerd geweest op de poliklinieken Derde Rijweg, Weg naar Zee en Tijgerkreek. Voor zijn huidige benoeming was hij als polihoofd verbonden aan het Gezondheidscentrum Geyersvlijt. Betrokkene heeft nu de supervisie over het artsenkorps.

Sharmila Ramdin, is bachelor verpleegkundige en tot aan haar benoeming coördinator van het Moeder en Kindzorg gebeuren binnen de RGD. Ook zij heeft gedurende 25 jaar haar krachten op verschillende faciliteiten van de RGD gegeven. In de afgelopen jaren is zij al nauw betrokken geweest bij het uitstippelen van beleid voor de RGD-verplegenden.

Zowel de directie, het management als de staf hebben betrokkenen de volledige ondersteuning toegezegd.
LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later