en

Vacatures


Vacature Verpleegkundige

 

Met de oprichting van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in mei 1991, heeft de stichting de taak toebedeeld gekregen om kwalitatieve primaire gezondheidszorg (Primary Health Care – PHC) te bieden aan de populatie wonende in de kustvlakte van Suriname.

 

Missie:

De Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is een innovatieve en dynamische gezondheidsinstelling, die met toegewijd en deskundig personeel, gelijkwaardige primaire gezondheidszorg van hoge kwaliteit biedt en in samenwerking met anderen condities creëert zodat mensen gezond kunnen leven in hun gemeenschappen.

 

Visie

Gezonde mensen in gezonde leefgemeenschappen in Suriname

 

Spreekt dit u aan en wilt u graag tezamen met een gemotiveerd team van verpleegkundige bijdragen aan het verder verwezenlijken van de taakstelling en missie van de Stichting RGD?

 

Dan hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor u op RGD Medisch Centrum Coronie

 

Functie omschrijving:      

Als Verpleegkundige draagt u zorg voor de verpleegkundige handelingen binnen het kader van de Primaire Gezondheidszorg.

 

Hoofdtaken:

§  Is verantwoordelijk voor het plannen, monitoren, superviseren en evalueren van de gezondheidsactiviteiten.

§  Is verantwoordelijk voor het bijhouden en overdragen van alle relevante ontwikkelingen binnen het kader van de Primaire Gezondheidszorg.

§  Biedt zorg aan patiënten/cliënten afhankelijk van de vereiste behandeling en afspraken volgens de geldende verpleegkundige normen en/of instructies van de arts.

§  Voert het schoolgezondheidsprogramma uit.

§  Draagt zorg voor de uitvoering van de prenatale zorg in samenwerking met de verloskundige of arts.

§  Assisteert zo nodig bij partussen.

§  Draagt zorg voor het vaccinatie programma en de groei en ontwikkeling van kinderen tussen 0-5 jaar.

§  Draagt zorg dat gezondheidsvoorlichting binnen het ressort wordt uitgevoerd.

§  Draagt zorg dat het diabeteseducatie programma volgens de directieven van de diabetes programma coördinator wordt uitgevoerd.

§  Draagt zorg voor het verrichten van huisbezoeken bij behoeftigen bejaarden en dropouts van het Consultatiebureau (CB) bezoekers m.b.t. de moeder -en kindzorg en andere preventieve programma's.

§  Verzamelt nauwkeurig de gegevens van de health information system en draagt zorg voor de accurate vastlegging.

§  Draagt zorg voor een goed onderhoud van instrumentaria van de polikliniek/het Gezondheidscentrum en dat hygiëne gewaarborgd blijft.

§  Instaat zijn 24/7 beschikbaar te zijn voor spoed(on)gevallen.

§  Ambulance diensten verrichten

 

Vereisten:

§  Diploma Verpleegkundige (erkend door het Ministerie van Volksgezondheid)

§  Lokaal wonen

 

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wenst u nadere informatie, bel dan naar het hoofdkantoor van de RGD, Onderdirectoraat Verpleegkundige Aangelegenheden op het telefoonnummer 401031 toestel 1243 met mevr. S. Ramdin, Manager Verpleging of mailen naar sharmila.ramdin@stgrgd.org

 

Uw sollicitatiebrief ingesloten met een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2020 opsturen naar RGD hoofdkantoor Johan Adolf Pengelstraat no. 188 of mailen op het e-mail adres:

sec.directeurrgd@gmail.com

 

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later