en

RGD herdenkt Internationale Dag van de VerplegingTraditiegetrouw wordt wereldwijd de Dag van de Verpleging, op 12 mei, de jaardag van de grondlegster van het verpleegkundige beroep, Florence Nightingale, herdacht door verpleegkundigen en verzorgenden. Het thema van het jaar 2017 is “Nursing: a voice to lead: achieving the sustainable”. De focus wordt hierbij gelegd op de kracht van verpleegkundigen bij veranderingen en gezondheid.
Bij de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is deze bijzondere dag ingeluid op het hoofdkantoor met het hijsen van de Surinaamse-, gevolgd door de Verpleegkundige vlag. 

Hanna Nijman, onderdirecteur verpleegkundige aangelegenheden, sprak de aanwezigen namens de directie toe. “Ik feliciteer niet alleen alle verpleegkundigen, maar allen die in het beroep zijn. Ook een bijzonder woord van dank aan alle andere medewerkers op wiens ondersteuning wij dagelijks kunnen rekenen.”

Volksgezondheidsminister, Patrick Pengel deed evenals het afgelopen jaar een dvd aanleveren, met de 12 mei boodschap, waarbij centraal staat er steeds gewerkt moet worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

“Er zijn ontwikkelingen gaande binnen de RGD die erop wijzen dat er aan verbetering van de dienstverlening gewerkt wordt” zei Olton Helstone, waarnemend algemeen directeur tevens plaatsvervangend voorzitter van het stichtingsbestuur, voortbordurend op de speech van minister Pengel. 
Hij onderkend dat de rol van de verpleegkundige een onmisbare is. “Vroeger sprak men over verpleegsters, maar de professionaliteit en de deskundigheid die aan de dag gelegd wordt vereist dat nu van verpleegkundigen gesproken wordt”. 
Helstone wenste het personeel een prettige besteding van de dag toe.
Na het officieel gedeelte kon het ondersteunend personeel de verpleegkundigen werkzaam op het hoofdkantoor feliciteren. 
Op alle poliklinieken van de RGD wordt in kleiner verband invulling aan deze dag gegeven.

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later