en

RGD Tamanredjo neemt ambulance in gebruik

De onlangs door Krama oil geschonken ambulance ten behoeve van de RGD polikliniek Tamanredjo is al in bedrijf. Edwin Noordzee, directeur van de RGD, droeg de ambulance op maandag 16 januari 2017 officieel over aan Henry Soeropawiro, verantwoordelijke arts van de polikliniek. 

Dit vond plaats op het brandweerstation te Tamenredjo, alwaar de ambulance gestationeerd zal zijn buiten reguliere openingstijden van de polikliniek. Verder is afgesproken dat het voertuig ook bestuurd zal worden door speciaal daartoe getrainde brandweerlieden. Bovengenoemde zaken zijn vervat in een overeenkomst tussen de leiding van de RGD en die van de brandweer. De bemensing van de medische dienstverleners blijft geheel in handen van de RGD.

LOADING
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later